Service

Tutkimuspalvelut

Julkisivut, parvekkeet & vesikatot

Julkisivuille, parvekkeille ja vesikatoille tehdään tutkimus niiden kunnon ja vaurioiden kartoittamiseksi. Tutkimus koostuu kenttätöistä, näytteiden otosta, laboratoriokokeista ja kattavasta raportista, jossa analysoidaan vaurioitumisen syyt, laajuus ja eteneminen sekä esitetään tarvittavien korjausten laajuus ja korjaustavat. Rakennuksen betonirakenteille suoritettavat kuntotutkimukset suoritetaan Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisujen mukaisesti ja muille rakenteille tehdään tutkimussuunnitelma, joiden avulla määritetään rakenteiden korjaustarve ja jäljellä oleva käyttöikä.

Sisäilma- ja rakennetekniset tutkimukset

Sisäilma- ja rakenneteknisten tutkimusten avulla selvitetään rakennuksen sisäilman kunto ja tutkitaan sisäilmaan vaikuttavat tekijät tarvittavin rakenneavauksin ja tutkimuksin. Sisäilma- ja rakennetekniset tutkimukset suoritetaan Ympäristöopas 2016 Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti.

Kosteusmittaukset

Rakennusten kosteusmittaukset suoritetaan annettujen ohjeistuksien mukaisesti. Uudisrakennuskohteissa kosteusmittausten tarkoituksena on varmistaa rakenteiden vaadittu kosteuspitoisuus ennen seuraavaa työvaihetta, jolloin vältytään sisäilmaongelmien syntymiseltä liiallisen kosteuden seurauksena. Vanhoissa rakenteissa ja vesivahinkotilanteissa kosteusmittauksella määritetään riskirakenteiden kosteusvauriot   ja kosteusvaurioiden laajuus.

Haitta-ainetutkimukset

Haitta-ainetutkimuksessa määritetään ennen korjaustyöhön ryhtymistä rakennuksen asbestipitoiset rakennusmateriaalit sekä muut vanhoissa rakennusmateriaaleissa esiintyvät haitta-aineet esimerkiksi PAH- ja PCB-pitoiset materiaalit.

Kuntoarvo ja PTS

Kuntoarviossa rakennus tarkastetaan KH-korttien mukaisesti rakenteita rikkomatta. Kuntoarviossa määritetään kiinteistön rakenteiden ja talotekniikan kunto sekä korjaustarpeet. PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista. Huolella tehty pitkän tähtäimen suunnitelma pohjautuu hallittuun kiinteistön ylläpitoon, huoltoon ja säännöllisiin kuntoarvioihin sekä kuntotutkimuksiin. PTS on hallitun kiinteistön ylläpidon keskeinen työkalu.

Lämpökamerakuvaukset

Lämpökamerakuvauksella määritetään rakennuksen eristevajaukset ja tarkastetaan rakennuksen ilmavuotokohdat.

Merkkiainekokeet

Merkkiainekoe on tarkin menetelmä ilmavuotokohtien paikannukseen. Rakenteisiin syötetään merkkiainekaasua, jota mitataan analysaattorilla. Mittalaitteisto on erittäin herkkä havaitsemaan pienimmätkin rakenteiden vuotokohdat. Menetelmää käytetään erityisesti sisäilma- ja rakenneteknisissä kuntotutkimuksissa paikantamaan vaurioituneiden rakenneosien ilmanvuotokohtia.