Service

Suunnittelupalvelut

Julkisivu- ja peruskorjaushankkeiden korjaussuunnittelu

Julkisivu- ja peruskorjaushankkeissa tehdään korjaussuunnitelmat urakan kilpailuttamiseen ja itse toteutukseen. Luvanvaraisissa korjaushankkeissa teemme ns. rakennuslupapiirustukset ja hoidamme luvan haun tilaajan puolesta. Korjaussuunnitelmat pitävät sisällään kohteen yksilölliset suunnitelmat, detaljit ja työselostukset.

Korjaussuunnittelua teemme mm. julkisivu-, parveke-, vesikatto- ja perustusrakenteille sekä pihakansille ja tukimuureille. Vaippa- ja ulkorakenteiden lisäksi teemme mm. tilojen muutossuunnittelua sekä märkätilojen korjaussuunnittelua.

Teemme rakenteiden mitoitus- ja uusimissuunnittelua esimerkiksi parvekkeille ja julkisivuille.

Sisäilmakorjausten korjaussuunnittelu

Sisäilmaongelmista kärsiviin tiloihin tehdään korjaussuunnitelmat vaurioituneiden rakenteiden uusimiseksi sekä rakenteiden tiivistämiseksi.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelua tehdään moniin kiinteistön parannushankkeisiin kuten julkisivu- ja vesikattoremontteihin tai muihin kiinteistön kehittämishankkeisiin. Hankesuunnittelussa määritellään mitä, miten sekä millaisilla panostuksilla ja laatuvaatimuksilla saneeraus, esimerkiksi julkisivuremontti toteutetaan. Laadimme hankesuunnitelmat helposti ymmärrettäväksi ja havainnolliseksi, joka pienentää rakentamisesta ymmärtämättömienkin kynnystä tutustua raportin sisältöön. Kun mahdollisimman moni kiinteistön käyttäjä saadaan osallistettua tulevaan remonttiin, helpottaa tämä projektin läpiviemistä niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin.