Riihikallion koulu

Riihikallion koulussa oli koettu oppilaiden ja henkilökunnan puolelta oireilua, jonka epäiltiin johtuvan koulun rakenteissa olevista mahdollisista vaurioista. Rakennus on useassa eri osassa rakennettu koulurakennus, jossa toimii sekä ala-aste ja yläaste.

Koulurakennukseen suoritettiin kaikkien eri ikäkausien rakennusosien rakenne- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimukset suoritettiin kevään 2018 aikana ja laaja tutkimusraportti luovutettiin tilaajalle toukokuussa 2018. Kuntotutkimus aloitettiin tutustumalla alkuperäisiin suunnitelmiin ja aikaisempiin tehtyihin, rakennetta rikkomattiin sisäilmatutkimuksiin sekä koulurakennuksessa suoritettiin katselmus, joiden perusteella koulurakennukseen tehtiin laaja-alainen kuntotutkimussuunnitelma.

Kuntotutkimuksen yhteydessä suoritettiin kaikkiin rakenneosiin useita rakenneavauksia sekä rakenneavausten yhteydessä rakenteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimääritykseen laimennossarjamenetelmällä. Rakenneavaukset kohdennettiin kuntotutkimussuunnitelmassa havaittuihin riskirakenteisiin ja rakenneavauksen yhteydessä tarkastettiin rakenteiden vauriot sekä rakennekerrokset ja todennettiin suunnitelmissa olevat riskirakenteet. Kuntotutkimuksen yhteydessä rakennukseen suoritettiin koko rakennuksen alalla kosteusmittauksia pintaosoittimella, viiltomittauksin ja porareikämittauksin. Rakennuksessa suoritettiin myös olosuhde- ja paine-eromittauksia sekä pölytutkimuksia ja teolliset mineraalikuidut määritettiin kahden viikon laskeumanäytteiden perusteella. Rakennuksen tiiveyttä tutkittiin merkkiainetutkimuksilla ja lämpökamerakuvauksella.

Kenttä- ja laboratoriotutkimusten perusteella koulurakennuksen tutkimuksista tehtiin laaja kuntotutkimusraportti, jossa käsiteltiin jokaisen aikakauden eri rakenteet omana osana. Kuntotutkimusraportissa esiteltiin rakenteet, vauriot ja laboratoriotulokset yksityiskohtaisesti ja kuvailtiin vaurioiden vaurioitumismekanismit rakenneosittain. Tehtyjen tutkimusten perusteella annettiin koulurakennukselle korjaussuositukset sekä suoritettiin altistumisolosuhteiden arviointi.

Koulurakennuksen laajan kuntotutkimusraportin perusteella tilaajan on helppo aloittaa rakennuksen korjaukset ja määrittää rakenteiden jäljellä oleva käyttöikä.

Riihikallion koulu