Kuntotutkimukset ja rakennusfysiikka

Kuntotutkimusten ja rakennusfysikaalisten mittausten avulla tutkitaan rakennuksen tai rakenneosan kunto, vauriot ja vauriomekanismit. Kuntotutkimusraportti toimii korjaussuunnittelun tärkeimpänä työkaluna, jonka avulla korjaussuunnittelija tekee korjaustyösuunnitelmat. Kuntotutkimusraportissa kuvataan kohteen vauriot, vaurioitumistavat sekä annetaan korjaussuositukset.

Kuntotutkimukset (Julkisivut, parvekkeet ja vesikatot)

Rakennuksen betonirakenteille suoritetaan kuntotutkimukset Suomen  Betoniyhdistys ry:n julkaisujen mukaisesti ja muille rakenteille tehdään tutkimussuunnitelma, joiden avulla määritetään rakenteiden korjaustarve ja jäljellä oleva käyttöikä.

Sisäilma- ja rakennetekniset tutkimukset

Sisäilma- ja rakenneteknisten tutkimusten avulla selvitetään rakennuksen sisäilman kunto ja tutkitaan sisäilmaan vaikuttavat tekijät tarvittavin rakenneavauksin ja tutkimuksin. Sisäilma- ja rakennetekniset tutkimukset suoritetaan Ympäristöopas 2016 Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti.

Kosteusmittaukset

Rakennusten kosteusmittaukset suoritetaan annettujen ohjeistuksien mukaisesti. Uudisrakennuskohteissa kosteusmittausten tarkoituksena on varmistaa rakenteiden vaadittu kosteuspitoisuus ennen seuraavaa työvaihetta, jolloin vältytään sisäilmaongelmien syntymiseltä liiallisen kosteuden seurauksena. Vanhoissa rakenteissa ja vesivahinkotilanteissa kosteusmittauksella määritetään riskirakenteiden kosteusvauriot   ja kosteusvaurioiden laajuus.

Kuntoarvio ja PTS

Kuntoarviossa rakennus tarkastetaan  KH-korttien mukaisesti rakenteita rikkomatta. Kuntoarviossa määritetään kiinteistön rakenteiden ja talotekniikan kunto sekä korjaustarpeet. PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista. Huolella tehty pitkän tähtäimen suunnitelma pohjautuu hallittuun kiinteistön ylläpitoon, huoltoon ja säännöllisiin kuntoarvioihin sekä kuntotutkimuksiin. PTS on hallitun kiinteistön ylläpidon keskeinen työkalu.

Haitta-ainetutkimukset

Haitta-ainetutkimuksessa määritetään ennen korjaustyöhon ryhtymistä rakennuksen asbestipitoiset rakennusmateriaalit sekä muut vanhoissa  rakennusmateriaaleissa esiintyvät haitta-aineet esimerkiksi PAH- ja PCB-pitoiset materiaalit.

Lämpökamerakuvaukset

Lämpökamerakuvauksella määritetään rakennuksen eristevajaukset ja tarkastetaan rakennuksen ilmavuotokohdat.